Đang thực hiện

Dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, cuối năm

Thời gian đăng: 15/11/2014 10:28
Báo cáo tài chính là việc doanh nghiệp thực hiện các hoạt động: đăng ký thuế, mua hóa đơn, khai thuế, nộp thuế từ thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, khai nộp hàng tháng, hàng quý và quyết toán thuế hàng năm. Hàng tháng, hàng quý, năm phải làm những báo cáo thuế gì để nộp cho cơ quan thuế? Đó là câu hỏi chung của nhiều bạn kế toán và DN. Công ty Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý, năm cho cơ quan thuế.

 I. Các lại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng


- Nếu DN bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng thì hàng tháng phải nộp các loại báo cáo sau:

1. Thuế giá trị gia tăng:
các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng quý

a. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
- Kèm theo các phụ lục khác (nếu có)

b. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

+ Trực tiếp trên giá trị gia tăng:
-  Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT
 
+ Trực tiếp trên doanh thu:
 - Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT
- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT
 
Lưu ý: Những DN mới thành lập dưới 12 thàng thì phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và kê khai theo phương pháp trực tiếp.
(Nếu DN bạn chứng minh được việc mua sắm TSCĐ, máy móc > 1 tỷ đồng thì có thể làm công văn xin để được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
 
Chú ý: Dù phát sinh hay không phát sinh thì hàng hang các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế nhé!
 
2. Thuế thu nhập cá nhân:

 
Lưu ý: Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp như sau:
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.
 
Các báo cáo thuế TNCN phải nộp hàng tháng:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN (Dành cho DN trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).
 
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho DN trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)
 
Lưu ý: Nếu trong tháng không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.
 
- Nếu trong tháng DN có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thì các bạn phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK mới nhất nhé.
 
Chú ý: Ngoài việc hàng tháng các bạn phải nộp các báo cáo trên thì đến quý các bạn phải nộp thêm các loại báo cáo sau:
- Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

II. Báo cáo thuế theo quý gồm có các loại sau:

- Thuế giá trị giă tăng.báo cáo thuế quý
- Thuế Thu nhập cá nhân.
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  •  Hồ sơ khai báo cáo thuế quý cụ thể như sau:
1. Báo cáo thuế giá trị gia tăng quý
- Kể từ ngày 01/07 các DN có tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống sẽ thực hiện kê khai Thuế theo Quý. Vì vậy không phải kê khai thuế GTGT tháng 7 mà thực hiện kê khai quý III (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9) chậm nhất là ngày 30/10
  • Hồ sơ khai báo thuế GTGT theo quý gồm:  
Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)
2. Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân:
+ Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.
- Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.
- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.
- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013) 
3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý:
+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ( đối với Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế.)
+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo theo mẫu số 01B/TNDN. ( Nếu doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế)
- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
  • Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01

III. Báo cáo thuế cuối năm

 Kiểm tra, rà soát, đối chiếu tờ khai thuế hàng tháng với chứng từ gốc (hóa đơn đầu ra, đầu vào…), thực hiện điều chỉnh ngay nếu phát hiện có sai sót về hóa đơn giả, hóa đơn khống hay lỗi do kê khai sai sót.
Tổ chức sắp xếp hoàn thiện và phân loại chứng từ trước khi lên các sổ sách(sổ chi tiết, tổng hợp, các bảng phân bổ…) và Báo cáo tài chính.
Hoàn thiện chứng từ cần thiết: Phiếu thu - chi, phiếu nhập - xuất…
Thông báo cho doanh nghiệp kịp thời các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, hàng tồn kho, công nợ, chi phí các loại….
Tư vấn các chính sách, văn bản về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doạnh nghiệp nắm bắt.
 Chỉ ra cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng trong các vấn đề về kế tóan tài chính năm qua và đưa ra các giải pháp khắc phục

 
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Địa chỉ : Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline : 096 606 3239 - 0965 46 2298
Mail: ceocs.donga@gmail.com
Website : http://dichvuketoanhn.com
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên