Đang thực hiện
Hỗ trợ doanh nghiệp

Những nội dung cơ bản của Luật Doanh Nghiệp

[10:03 05/12/2014]
Những nội dung cơ bản của Luật Doanh Nghiệp
Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhanh Luật Doanh nghiệp, công ty Kế toán Đông Á  trân trọng giới thiệu đến các doanh nghiệp một số nội dung cơ bản của Luật này

Hỗ trợ doanh nghiệp vùa và nhỏ

[11:44 17/11/2014]
Hỗ trợ doanh nghiệp vùa và nhỏ
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định.